Skip til hoved indholdet
    Hjem Solbo som uddannelsessted

Solbo som uddannelsessted

På Solbo vælger vi aktivt at have studerende. Det betyder, at vi får friske øjne på vores praksis og at vi hele tiden bliver opdateret med den nyeste viden.

Billede af legeplads

At have studerende på Solbo er et aktivt valg for os

Vi oplever, at det at have studerende, giver os muligheden for at se på Solbos værdigrundlag og samlede praksis med friske øjne. Forstyrrelser, der kan være med at forbedre vores arbejde og udvikle Solbo som et attraktivt uddannelses- og arbejdssted, hvor læring er i højsædet.

Det store og det lille læringsrum

På Solbo vil du opleve, at vejlederteamet har fokus på såvel det store som det lille læringsrum. Det store læringsrum er praksisfællesskabet, hvor sidemandsoplæring spiller en central rolle. Her vil du som studerende opleve, at blive en del af et pulserende børneliv. Praksisfællesskabet er kendetegnet ved at være uformelt og præget af krav om handling og nærhed i et her og nu. Som studerende vil du her have brug for din viden-i-handling og du vil løbende få muligheden for at få spejlet de værdier, vi bygger vores praksis på.

Det lille læringsrum er vejledningen. Vejledningen på Solbo er kendetegnet ved samtale og refleksion. Vejledning er et formelt rum, hvor du som studerende sammen med din vejleder kan skabe distance i tid og rum til at undersøge oplevelser og diskutere værdier. Her får du som studerende muligheden for at arbejde med din refleksion og din viden. Udover den individuelle vejledning vil du på Solbo opleve fællesvejledning, hvor hele husets studerende sammen fordyber sig i forskellig temaer.

På Solbo har vi vejledere med diplom i vejledning. Disse vejledere fungerer i samarbejde med ledelsen som sparring for de øvrige vejledere i Solbos vejlederteam. Derudover vil Solbos øvrige personale altid være klar med sparring og gode råd.

Vi glæder os til at se dig på Solbo

Tidligere studerende udtaler:

"Jeg var heldig at få min sidste praktik som pædagogstuderende på Solbo. Her har jeg haft en oplevelse af en god og spændende arbejdsplads, hvor der er et meget engageret personale, som skaber nogle rammer, der gør Solbo til et godt hjem, praktiksted og arbejdsplads". (Troels, studerende).

"Før jeg startede på Solbo havde jeg ikke nogen erfaring med at arbejde med udviklingshæmmede. Jeg var lidt nervøs den første dag, men jeg faldt hurtigt til, og det har været en super god praktik. Snoezelkursus, Marte Meo kursus og at lære TTT har været med til, at gøre min praktik på Solbo meget lærerig. På Solbo er det ikke kun praktikvejlederen, men hele personalegruppen, der har ansvar for den studerende. Det har været rigtig godt. Der har altid været én at spørge om hjælp og vejledning". (Lone, studerende).

"Jeg synes, det er rigtig spændende, at se hvordan de studerende brænder for at få brug af medier ind i vores pædagogiske hverdag". (Heidi, praktikvejleder)

"Det er hver gang en positiv udfordring at møde nye studerende, og se hvordan de får øje på de kompetencer vores børn har". (Thomas, praktikvejleder)

"Når der kommer en ny studerende, tænker jeg hver gang: Jeg vil gøre mit bedste for at de tænker tilbage på deres praktik på Solbo som en 'wauw-oplevelse" (Tina, praktikvejleder)

"De bedste oplevelser jeg har haft som vejleder, er når jeg har været med til fælles vejledning: Det er godt, at få vendt tingene sammen". (Helle, praktikvejleder)

Praktik

Praktiske oplysninger ved start

Opstart:
Når du som studerende har fået besked om, at du skal i praktik på Solbo, vil det fremgå, om du skal være i Specialbørnehaven Solsikken (modtager kun øvelsesstuderende), eller om du skal i praktik i Solbos døgnafdeling. Når du modtager papir på dette, vil vi meget gerne høre fra dig. Såfremt du skal være i lønnet praktikperiode i en døgnafdeling, vil vi invitere dig på besøg på Solbo, hvor du vil få en introduktion til opgaveløsningen. Solsikken inviterer naturligvis også til forbesøg.

Arbejdstider

På Solbos døgn- og aflastningsafdeling ligger arbejdstiderne i tidsrummet 6.00 til 23.00. De fleste vagter vil være aftenvagter, da børnene er i skole i dagtimerne. Som studerende i anden og tredje praktikperiode, arbejder du hver anden weekend på lige fod med det øvrige personale.

I 1. praktikperiode vil du som studerende som hovedregel følge din praktikvejleders arbejdstider. Da Solbo er børnenes hjem, er alle dage i løbet af året potentielle arbejdsdage, dvs. også ferier og helligdage. Din arbejdstid vil følge et rul, og du vil altid kende dine mødetider minimum fire uger i forvejen. I Specialbørnehaven Solsikken ligger arbejdstiden mellem kl. 6.30 og kl. 16.30. Her er lukket i weekender og helligdage. Du vil kende dine arbejdstider mindst fire uger i forvejen.

Som studerende i anden og tredje praktikperiode er du omfattes af S.L.’s overenskomst.