Skip til hoved indholdet
    Hjem Døgnaflastning

Døgnaflastning

Aflastningstilbuddet er målrettet børn og unge med nedsat funktionsevne samt udviklingsforstyrrelser i alderen 0 -18 år.

Billede af gang med masser af farve på væggene.

Fysiske rammer

I aflastningsafdelingen er der 10 gode værelser i forskellige størrelser. Centralt i afdelingen er der et fællesområde opdelt i tre mindre enheder bestående af tekøkken med spiseplads, opholdsstue samt et aktivitets- og spiserum. Der er gode toilet og badeforhold med adgang for kørestolsbrugere. I tilknytning til afdelingen er der velindrettet legeplads med direkte adgang til skoven samt et snoezelhus som kan benyttes dagligt, - se beskrivelse her på hjemmesiden.

Dagligdagen

På Solbo tilrettelægger vi hverdagen med fokus på at skabe en hjemlig atmosfære hvor leg, samvær og fælles oplevelser er i centrum. Vi bestræber os på at imødekomme det enkelte barn eller unge på dennes præmisser og skabe en tryg hverdag, hvor alle føler sig set og anerkendt. Med afsæt i børnenes individuelle handleplaner arbejder vi udviklingsstøttende og følger op på igangværende indsatser med henblik på at skabe størst mulig trivsel og sammenhæng for barnet.

Vi forsøger så vidt muligt at deltage i aktiviteter uden for Solbo og planlægger løbende ture og aktiviteter ud af huset til gavn for barnet og fællesskabet. 

Hvordan bor vi

Pladserne deles af ca. 40 børn som kommer i forskellige tidsintervaller. Barnet/ den unge bor altid på samme værelse fra gang til gang. Der er mulighed for at personlige ting kan opbevares på Solbo og tages frem, så værelset fremstår personligt når barnet/ den unge kommer i aflastning.

Planlægning

Tilrettelæggelse af aflastning sker med udgangspunkt i de bevilgede døgn og vi forsøger så vidt muligt at imødekomme forældrenes ønsker. Aflastningsplanen fastlægges for et halvt år ad gangen og det er muligt at fremkomme med ønsker forud for halvårlig planlægningen. Medarbejderne i afdelingen arbejder fast hver anden weekend og er opdelt i to teams som følger deres arbejdsweekend i hhv. lige eller ulige uger. Når børn og unge indskrives på Solbo tilknyttes de et af de to teams. Vi tilrettelægger aflastningen så børnene så vidt muligt møder de samme medarbejdere når de kommer i aflastning.