Skip til hoved indholdet
    Hjem Døgnafdeling

Døgnafdeling

På Solbo er der en døgnafdeling – den er bestående af 3 levegrupper: Anemonen, Mælkebøtten og Kastanjen.

Billede af værelse med kørestol og hospitalsseng.

I døgnafdelingen lægger vi vægt på:

  • Hjemlige rammer, hvor der skabes rum for samvær, kommunikation, leg og oplevelser.
  • At tilrettelægge en tryg og udfordrende hverdag, med udgangspunkt i det enkelte barns muligheder og interesser. En hverdag, som imødekommer barnets behov for trivsel, udvikling, omsorg og pleje.
  • Kommunikation som nøgleordet i det pædagogiske arbejde - at forstå og at blive forstået.
  • Børnenes indbyrdes leg og kommunikation.
  • At give barnet oplevelsen af at have indflydelse på sit eget liv.

Herudover mener vi, det er vigtigt, at børnene får varierede, sansemæssige oplevelser, hvilket vi tilgodeser i vore miljøer - såvel ude som inde.
Vi forsøger i videst muligt omfang at få gode fællesopleveler udenfor institutionen i form af udflugter, byture eller oplevelser i naturen.

Målgruppe

Beboerne er børn og unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt udviklingsforstyrrelser i alderen 0 - 18 år.
I døgnafdelingen bor 12 børn og unge.

Fysiske rammer

Afdelingen er opdelt i tre levegrupper omkring to fælles opholdsrum. Der er lagt vægt på at indrette mindre overskuelige enheder med et hjemligt præg. Værelser er rummelige og indrettet med liftsystem til kørestolsbrugere. Der er god tilgængelighed til alle funktioner i huset uanset handicap. Gangarealer er rummelige og kan anvendes til leg eller ophold. Fællesrummene er indrettet med køkken, legemiljøer, spiseplads og hyggekrog. Indretningen er fleksibel, afhængig af børnegruppen. På afdelingen er der adgang til 5 rummelige toilet- og bademiljøer, hvoraf 4 er indrettet til kørestolsbrugere og børn/ unge med multiple funktionsnedsættelser.

Hvordan bor vi

Alle har deres eget værelse, som forældrene kan være med til at præge indretningen af. Der er gode udenomsarealer blandt andet med sansehave og alsidigt indrettet legeplads.

Dagligdagen

Det er vigtigt for os at skabe en tryg og udfordrende hverdag i hjemlige rammer, med afsæt i det enkelte barns muligheder og interesser. Skolebørnene benytter lokalområdets specialskoler og for førskolebørnene tilrettelægges der i formiddagstimerne aktiviteter, med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer. Vi gør dagligt brug af institutionens fælles arealer som legeplads og Snoezelhus, ligesom vi søger at give gode fælles oplevelser udenfor Solbo, som for eksempel udflugter, byture, koncerter eller oplevelser i naturen.