Skip til hoved indholdet
    Hjem Samarbejde med forældre

Samarbejde med forældre

På Solbo lægger vi stor vægt på et godt samarbejde med forældrene. Læs her, hvordan vi inddrager forældrene.

Billede af buket med solsikker i fællesrum.

På Solbo lægges vægt på en tæt dialog med børnenes forældre

Forældreinddragelse

Selvom barnet bor på Solbo har forældrene stadig forældremyndigheden og er således medbestemmende omkring barnets hverdag og vi arbejder aktivt på, at forældrene forbliver barnets primære netværk. Som forældre er man velkommen til at deltage i dele af børnenes hverdag. Herunder lægebesøg, tøjindkøb, forskellige aktiviteter som ridning, svømning og lignende. Ligeledes er man som forældre selvfølgelig altid velkommen til at komme på besøg i kortere eller længere tid, alt afhængig af ønsker og ressourcer. I sommerperioden planlægger afdelingerne en række aktiviteter, som forældre er velkomne til at deltage i.

Statusmøde

Der indkaldes til statusmøder 1-2 gange årligt, hvor forældre, sagsbehandler og evt. andre fagpersoner deltager. Her er det den koordinerende pædagog, der i samarbejde med teamet, udarbejder oplæg vedrørende den pædagogiske og omsorgsmæssige indsats. På mødet aftales pædagogiske mål for den kommende periode. Den koordinerende pædagog er i samarbejde med teamet, den primært ansvarlige i forhold til kontakten til forældre og andre samarbejdspartnere. Alle fastansatte i teamet har indgående kendskab til det enkelte barn.

Kontakt

Forældrene kan følge med i børnenes dagligdag og trivsel ved at læse i børnenes kontaktbøger, IPads og øvrige programmer hvor der kommunikeres dagligt mellem Solbo, hjem og skoletilbud. 

Forældreråd

Af - og blandt forældrene i døgn- og aflastningsafdelingen vælges et forældreråd. På møderne drøftes emner vedr. den pædagogiske indsats, drift og den politiske dagsorden. Forældrerådet kan selvstændigt tage initiativer til diverse aktiviteter.

Traditioner

I løbet af året inviteres forældrene til forskellige arrangementer som eksempelvis forældremøder, julearrangementer, fastelavnsfest, forældrekursus og sommerarrangement.